Mountain Goats   DSC05208  Mountain Goats --> Mount Fremont Lookout (7181 feet)   DSC05210  Mount Fremont Lookout (7181 feet) --> DSC05212 -->
DSC05213 --> DSC05215 --> DSC05217 -->
DSC05220 --> DSC05222 --> Winthrop Glacier   DSC05223  Winthrop Glacier -->
DSC05224 --> DSC05225 --> DSC05227 -->
DSC05229 --> DSC05230 --> DSC05231 -->